AVLOPPSUTREDNING

Jag hjälper er med det mesta i samband med installationen av ert enskilda avlopp. Såväl enskilda fastighetsägare, samfälligheter och företag är välkomna att anlita mig. 

Så går det till

  • Jag undersöker förutsättningarna på fastigheten, kommunens krav och era önskemål
  • Vid behov gräver jag provgropar, undersöker markförhållandena och utför jordanalyser och dricksvattenanalys
  • Tillsammans med dig väljer vi produkter baserat på ovanstående insamlade uppgifter
  • Jag tar fram situationsplan, ritningar och underlag för tillståndsansökan 
  • Jag ansöker och har hand om all kontakt med kommunen
  • När kommunen har gett tillstånd så har ni ett komplett underlag för att få en offert av valfri gräventreprenör. 
  • Jag kopplar gärna ihop er med någon av våra betrodda samarbetspartners som sedan utför installationen med fortsatt support från mig. 


Varför ska du göra en komplett avloppsutredning?

Som fastighetsägare har man ett stort ansvar gentemot kommunen och sin närmiljö. Det är ert ansvar att avloppsanläggningen uppfyller lagkraven för miljö och hälsa både nu och i framtiden. Att åtgärda sitt undermåliga eller obefintliga avlopp är en stor och kostsam process som man förhoppningsvis bara gör en gång i livet. 

Men hur ska man veta allt? Hur fungerar ett avlopp? Vilka produkter uppfyller verkligen kraven? Vilka misstag riskerar jag att göra så att även den bästa produkten blir en dålig investering? Vad vill egentligen kommunen? Hur hittar jag en duktig gräventreprenör?

Låt mig hjälpa dig genom hela processen så att det verkligen blir rätt. Så att första gången ni gör detta också blir den enda gången!

Vad kostar det?

En utredning kostar från ca 8000kr inkl moms. Kostnaden varierar beroende på typ och omfattning av utredning. 

Kontakta mig för mer info.


Vattenkonsult Sverige AB